RecruitThông tin tuyển dụng

Yumoto Vietnam đang cần những thành viên có mong muốn cùng nhau phát triển, trưởng thành. Chúng tôi là nhà sản xuất Nhật được đặt ở Việt Nam luôn mong muốn tiến bộ từng ngày để cống hiến cho ngành sản xuất của thế giới.
Mặc dù cơ cấu nhân viên mới có khoảng 20 thành viên nhưng tất cả các nhân viên đều tràn đầy nhiệt huyết. Đang tuyển dụng những thành viên có mong muốn cùng làm việc tạo ra môi trường làm việc tốt, cùng nhau hỗ trợ đồng nghiệp, mỗi người có thể tập trung làm việc.