RecruitThông tin tuyển dụng

Mục yêu cầu tuyển dụng(Phòng xuất nhập khẩu)

Địa điểm làm việc
G8, B Area, Street CN5, Kizuna 3 Factory Area, Lot B, Tan Kim Expansion IP, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam.
Hình thức tuyển dụng
Nhân viên chính thức
Nội dung công việc

Thủ tục xuất nhập khẩu:
Đảm nhiệm việc chuẩn bị các giấy tờ tài liệu và thực hiện thủ tục để xuất hàng qua công ty mẹ bên Nhật.
Lên tờ khai (xuất khẩu hoặc nhập khẩu). Thực hiện thủ tục, chi trả phí hải quan cho danh sách xuất nhập khẩu.

Liên lạc hải quan:
Đảm nhiệm việc báo cáo quyết toán năm cho hải quan mỗi năm.

Quản lí kho:
Thực hiện kiểm kê kho mỗi tháng, báo cáo tình hình số lượng nhập dao cụ, vật liệu cho người đảm nhiệm kế toán công ty.

Phúc lợi
Du lịch công ty(1 năm 1 lần)
Chế độ MVP(1 tháng chọn 1 nhân viên để thưởng cho nhân viên đó)
Điều hòa toàn nhà xưởng
Cấp đồng phục
Tiệc nâng tình đoàn kết công ty định kì