Contact usLiên hệ

Liên hệ bằng mail・Điện thoại

Tel / Fax

Email

  • Saitou (Đối ứng tiếng Nhật):
  • Ha (Đối ứng tiếng Việt):

Liên hệ bằng biểu mẫu

Sau khi điền vào các hạng mục ở biểu mẫu bên dưới, thì hãy click vào nút『xác nhận nội dung gửi』
Chúng tôi sẽ liên lạc lại bằng điện thoại hoặc là Mail sau.

Nội dung liên hệ* Bắt buộc
Tên công ty* Bắt buộc
Tên* Bắt buộc
Địa chỉ mail* Bắt buộc
Số điện thoại* Bắt buộc
Chi tiết liên hệ* Bắt buộc
Xác nhận gửi

Về việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách

Về việc sử dụng thông tin cá nhân Yumoto Denki luôn tuân thủ luật pháp và phạm vi sử dụng. Triệt để thực hiện quản lí, tập hợp sử dụng thích hợp thông tin cá nhân.
Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp bên ngoài mục đích khác.
Ngoài ra chúng tôi sẽ quản lí chặt chẽ thông tin cá nhân được quý khách cung cấp, tuyệt đối không để lộ cho bên thứ 3.