ProductsThực tích gia công

Giới thiệu thực tích kì hạn giao hàng・gia công của Yumoto Vietnam

Lựa chọn vật liệu:

 • Toàn bộ
 • Hợp kim nhôm
 • Đồng
 • Đồng thau
 • MC nilon
 • POM

Lựa chọn phương pháp gia công:

 • Toàn bộ
 • Gia công phay
 • Gia công tiện
 • Mẫu(PPS)

  Mẫu(PPS)

  Vật liệu(mã)
  PPS
  Tên sản phẩm
  Mẫu
  Nội dung gia công
  Gia công phay
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  -
  Kì hạn
  Không công khai
 • Mẫu(A5052)

  Mẫu(A5052)

  Vật liệu(mã)
  A5052
  Tên sản phẩm
  Mẫu
  Nội dung gia công
  Gia công tiện
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  -
  Kì hạn
  Không công khai
 • Mẫu(MC nilon)

  Mẫu(MC nilon)

  Vật liệu(mã)
  MC900
  Tên sản phẩm
  Mẫu
  Nội dung gia công
  Gia công phay
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  -
  Kì hạn
  Không công khai
 • Mẫu(MC nilon)

  Mẫu(MC nilon)

  Vật liệu(mã)
  MC602
  Tên sản phẩm
  Mẫu
  Nội dung gia công
  Gia công phay
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  -
  Kì hạn
  Không công khai
 • Vỏ(A5052)

  Vỏ(A5052)

  Vật liệu(mã)
  A5052
  Tên sản phẩm
  Vỏ
  Nội dung gia công
  Gia công tiện
  Kích thước
  φ250x25
  Xử lí bề mặt
  Mạ nhôm trắng
  Kì hạn
  Không công khai
 • Mặt bích(A5052)

  Mặt bích(A5052)

  Vật liệu(mã)
  A5052
  Tên sản phẩm
  Mặt bích
  Nội dung gia công
  Gia công tiện+gia công phay
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  Mạ nhôm màu(đỏ)
  Kì hạn
  Không công khai
 • Không công khai(A6061)

  Không công khai(A6061)

  Vật liệu(mã)
  A5052
  Tên sản phẩm
  Không công khai
  Nội dung gia công
  Gia công phay
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  Mạ nhôm trắng
  Kì hạn
  19 ngày
 • Mẫu(POM)

  Mẫu(POM)

  Vật liệu(mã)
  POM
  Tên sản phẩm
  Mẫu
  Nội dung gia công
  Gia công tiện
  Kích thước
  Không công khai
  Xử lí bề mặt
  -
  Kì hạn
  5 ngày