Strength Lí do lựa chọn

Giao hàng đúng thời điểm, đúng số lượng,
đúng sản phẩm cần thiết.

Với tốc độ nhanh nhất tạo ra sản phẩm tốt nhất

Luôn hướng tới công ty gia công được tin tưởng nhất bằng việc giải quyết các vấn đề gây trở ngại trong chế tạo sản xuất cùng với khách hàng

Cung ứng sản phẩm chất lượng Nhật với sự ổn định từ Việt Nam

 • Dưới sự chỉ đạo của công ty mẹ tại Nhật mà thực hiện không lưu thông sản phẩm NG với hiệu quả cao

  Nhận được sự chỉ dạy từ người phụ trách kiểm tra từ công ty mẹ mà có được tiêu chuẩn chất lượng Nhật, thực hiện kiểm tra toàn bộ số lượng, toàn bộ vị trí, kiểm tra chéo.

 • Đưa đến với tình trạng tốt nhất

  Hạn chế tối đa nguy cơ khi vận chuyển bằng việc đóng gói kĩ càng.

Tỉ lệ thành phẩm

0.099.28%

(Năm 2021)

Thực hiện nghiêm ngặt thời gian giao hàng, kì hạn ngắn nhất

Bằng hệ thống quản lí thao tác riêng của công ty chúng tôi mà chia sẻ được lịch trình sản xuất từ người phụ trách tại địa phương tới Nhật, xây dựng kế hoạch ngắn nhất để giao hàng.
Cho dù là thời gian giao hàng ngắn nhất hay là thay kì hạn giao hàng mong muốn thì chúng tôi vẫn luôn tuân thủ chặt chẽ.

 • Thực hiện nghiêm ngặt kì hạn giao hàng với hiệu suất cao bằng quản lí công đoạn bởi IT

  Bằng việc xây dựng hệ thống quản lí thời gian thực của công đoạn mà nắm được tình trạng trống, tình hình tiến triển công đoạn ở dưới hiện trường của toàn bộ nhân viên để thực hiện nâng cao tỉ suất tuân thủ kì hạn giao hàng.

 • Có được kì hạn giao hàng ngắn nhất từ đơn chiếc cho tới sản lượng bằng làm việc 2 ca.

  Bằng việc đi làm 2 ca và 1 người đứng 2 máy trở lên nên luôn thực hiện việc giao hàng ngắn từ số lượng đơn chiếc 1 sản phẩm tới hàng số lượng.

Tỉ suất tuân thủ kì hạn

0.6699.99%

(Năm 2021)