RecruitThông tin tuyển dụng

Mục yêu cầu tuyển dụng(Phòng tổng vụ)

Địa điểm làm việc
G8, B Area, Street CN5, Kizuna 3 Factory Area, Lot B, Tan Kim Expansion IP, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam.
Hình thức tuyển dụng
Nhân viên chính thức
Nội dung công việc

Thông dịch・phiên dịch:
Thông dịch các giấy tờ tài liệu trong công ty giữa tiếng Nhật và Việt. Dịch cuộc nói chuyện giữa người Nhật và người Việt trong các cuộc họp và chào lễ, hỗ trợ việc giao tiếp của mọi người với nhau.
Liên lạc tình trạng của nhân viên với cấp trên.

Quản lí nhân sự:
Thực hiện các thủ tục liên quan tới tuyển dụng nhân viên mới vào công ty.

Kế toán:
Tổng hợp các giấy yêu cầu thanh toán từ các nhà cung cấp và chuẩn bị việc chi trả.

Phúc lợi
Du lịch công ty(1 năm 1 lần)
Chế độ MVP(1 tháng chọn 1 nhân viên để thưởng cho nhân viên đó)
Điều hòa toàn nhà xưởng
Cấp đồng phục
Tiệc nâng tình đoàn kết công ty định kì