RecruitThông tin tuyển dụng

Lời tiền bối(Phòng kho)

Sở thích: Nuôi gà chọi, nghe nhạc

Quá trình gia nhập công ty?

Tôi tham gia Yumoto Vietnam từ khi mới thành lập nên, tôi đã quyết định gia nhập công ty với mong muốn thử sức tại một công ty mới thành lập.

Hãy nói về công việc bạn đảm nhiệm

Tôi đảm nhiệm việc cắt và quản lí nguyên vật liệu. Ngoài việc cắt kích thước phôi theo yêu cầu của phòng kĩ thuật tôi còn phải luôn suy nghĩ về kích thước phôi còn lại. Vì việc nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài rất nhiều nên tôi thực hiện việc quản lí kiểm kê số lượng xuất nhập.

Từ khi vào công ty bạn học hỏi được gì?

Vì là một môi trường năng động đòi hỏi tự mình suy nghĩ và thử thách rất nhiều. Nên tôi đã tích lũy được khả năng chi phối bản thân mình.

Hãy miêu tả Yumoto Vietnam trong 1 từ

Gia đình ấm áp.

Lời khuyên cho các bạn muốn gia nhập công ty

Những người quản lí và đồng nghiệp thân thiết, ấm áp.